image3Two class teacher students from University of Turku, Department of Teacher Education Turku University, Sini Nevalainen and Elisa Suomi, have just started their pro gradu thesis research on ActionTrack. The research will focus on integrating physical activities with teaching and mobile learning, the emphasis being on the use of ActionTrack at Finnish schools.


ActionTrack-aiheinen pro gradu -tutkielma

Turun yliopiston opiskelijat Sini Nevalainen ja Elisa Suomi ovat juuri aloittaneet ActionTrack -aiheisen pro gradu -tutkielmansa tekemisen.

Viesti opiskelijoilta:
“Olemme tulevia luokanopettajia ja erikoistumme opinnoissamme terveys- ja liikuntakasvatukseen. Sivuainevalintojemme viitoittamalla tiellä koimme mielekkääksi myös pro gradu -tutkielmassamme tutkia fyysiseen aktiivisuuteen ja liikunnan integroimiseen liittyviä asioita. Omissa opinnoissamme törmäsimme ActionTrack -sovellukseen, jonka tutkimisen koemme mielenkiintoiseksi, sillä siinä yhdistyvät juuri mainitsemamme fyysisen aktiivisuuden lisääminen opetuksessa sekä tulevaisuudessavarmasti entisestäänkin yleistyvä mobiilioppiminen. Lisäksi uskomme, että ActionTrack toisi opetukseen paljon kaivattua lapsilähtöisyyttä. Toivomme itse, että tämä alkutekijöissä oleva opinnäytetyömme tulee antamaan meille sekä kollegoillemme tietoa, intoa sekä ennen kaikkea rohkeutta lähteä kokeilemaan oppilaiden kanssa uudenlaista tapaa oppia ja opettaa. Lähdemme innolla työstämään tutkimustamme, johon olemme jo näin alussa saaneet TAZ:lta täyden tuen.”

– Sini Nevalainen & Elisa Suomi, Turun yliopiston opettajankoulutuslaitos –