IMG_1517_2Our latest licensee, Valteri, is a national network of learning and school attendance support services operating under the Finnish National Board of Education. The network supports the implementation of inclusive education by offering a comprehensive range of services in the fields of general, intensified and special support.


Oppiminen on hauskaa!

Valteri on valtakunnallinen oppimisen ja kasvun tuen verkosto, joka perusopetuksen ohella kehittää aktiivisesti oppimisen ja oppimista tukevan kuntoutuksen menetelmiä.

ActionTrack tuo meille välineen, jolla saamme oppimisympäristöömme lisää liikettä, pelillisyyttä, oppimisen iloa ja oppilaiden osallisuutta. ActionTrack on oppimisalusta, johon pystymme rakentamaan monenlaisia tehtäviä, joiden parissa oppiminen tapahtuu kuin itsestään. Hyvä puoli on myös se, että voimme jakaa tehtävät muiden opettajien kanssa ja toteuttaa opiskelun samaan aikaan vaikka eri puolilla Suomea.

Valteri on rakentamassa uutta ilmiöihin ja tutkivaan oppimiseen perustuvaa OPSia. ActionTrackillä saadaan elämyksellistä työskentelyä OPS-työhön. On paljon rikastavampaa käydä arvokeskustelut yhdistettyä luonnossa liikkumiseen ja pois kabineteista. Samalla konkretisoidaan opetushenkilöstölle uudenlaista toiminta- ja oppimisympäristöä.

Valteri toimii myös täydennyskoulutusorganisaationa ja ActionTrack soveltuu mainiosti myös aikuiskoulutuksen tarpeisiin.”

Jukka Vetoniemi, KM
ohjaava opettaja
Oppimis- ja ohjauskeskus Mäntykangas